Imprimă această pagină

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al Orasului Milisauti, judetul Suceava in sedinta extraordionara