DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al orasului Milisauti, Judetul Suceavam in sedinta ordinara 22.03.2017