Dispozitia de convocare a unei sedinte ordinare a Consiliului local la data de 24 decembrie 2018