DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al orasului Milisauti, judetul Suceava in sedinta ordinara