HOTARARE privind alocarea din bugetul local al orasului Milisauti a sumei de 1000 lei pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite in anul scolar 2017 - 2017