HOTARARE privind aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii " Modernizare strazile Podului si Amurgului, localitate Badeuti, orasul Milisauti, Judetul Suceava