HOTARARE privind trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public al orasului Milisauti