HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al orasului Milisauti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Milisauti