HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta