HOTARARE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea, modernizarea, extindere si dotare camin cultural, localitatea Badeuti,orasul Milisauti, Judetul Suceava", ...

HOTARARE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea, modernizarea, extindere si dotare camin cultural, localitatea Badeuti,orasul Milisauti, Judetul Suceava", predare catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Compania Nationala de Investitii ""C.N.I." S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivul de investitii