HOTARAREA NR.54 DIN 4 OCTOMBRIE 2017 privind implementarea domeniului public si privat in orasul Milisauti, Jutedul Suceava