HOTARARE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economiciai obiectivului de investitii " Amenajare parc pentru copii in orasul Milisauti, judetul Suceava"