HOTARARE privind aprobarea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Milisauti