HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinanad domeniului public al orasului Milisauti