HOTARARE PRIVIND APROBAREA FINANTARII DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI MILISAUTI A ORGANIZARII IN LUNA DECEMBRIE ANUL 2017 A UNOR MANIFESTARI CU CARACTER CULTURAL SI SOCIAL