HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul propriu, a indemnizatiei de consilier local precum si alte masuri pentru punerea in aplicare a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea