HOTĂRÂRE privind încadrarea domnului Dan Marius Florianîn funcţia de consilier juridic debutant în cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local