HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al orasului MIlisauti