Hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al Orasului Milisauti, unitatilor de cultde pe raza orasului Milisauti, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania