HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2018