HOTARARE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Amenajarea curte interioara la Gradinita cu program normal Milisauti, Orasul Milisauti, Jud. Suceava