HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30 septembrie 2018