Proces - Verbal incheiat astazi 28 aprilie 2016, in cadrul sedintei ordinare Consiliului local al orasului Milisauti

screenshot-domain date time 4