Procesul verbal al sedintei extraordinare a consiliului local din 6.10.2016