Procesul-verbal al sedintei ordinare a consiliului local din 14 februarie 2017