PROCES - VERBAL incheiat astazi 21 iunie 2017, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Milisauti