PROCES-VERBAL incheiat astazi 27 se[tembrie 2017, in cadrul sedintei ordinare a COnsiliului local al orasului Milisauti