PROCES - VERBAL incheiat astazi 4 octombrie 2017, in cadrul sedintei extraordinare, convocata de indata, a Consiliului local al orasului Milisauti