PROCES - VERBAL - 5 DECEMBRIE 2017, IN CADRUL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI MILISAUTI