Proces-Verbal 22 decembrie 2017 - sedinta extraodinara a Consiliului Local al Orasului Milisauti