PROCES - VERBAL incheiat astazi 31 ianuarie 2018, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului MIlisauti