PROCES - VERBAL încheiat astăzi 8 februarie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Milişăuţi