PROCES-VERBAL incheiat astazi 21 martie 2018, in cadrul sedintei extraordinare, convocare de indata a Consiliului local al orasului Milisauti