PROCES - VERBAȘ incheiat astazi 26 aprilie 2018 in cadrulș sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Milisauti