PROCES - VERBAL incheiat astazi 30 mai 2018 in cadrul sedintei ordinare a COnsiliului local al Orasului Milisauti