ANUNT Orasul Milisauti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector debutant din cadruI compartimentului fond funciar si registru agricol pe durata nedeterminata