REZULTATUL privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de inspector debutant, compartiment fond funciar şi registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului or