Rezultatul privind selectia dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti