Anunțuri

ANUNT DE PARTICIPARE Pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetui local al Orasului Milisauti, unitatilor de cult de pe raza orasului Milisauti, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Anunt de participare privind acordare sprijin financiar culte

De interes

ANUNȚ – Se aduce la cunoștință publică că în conformitate cu dispoziţia primarului nr. 58/9.04.2021 se convoacă Consiliului local al oraşului Milişăuţi în ședință ordinară, joi 15 aprilie 2021, ora 9:00

pcdata

ANUNȚ – Ședinţă extraordinară a Consiliului local al oraşului Milişăuţi, vineri, 26 februarie 2021, ora 9, în Sala mare a Casei de cultură Milișăuți

pcdata

ALEGERI PENTRU COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR

pcdata
Sari la conținut