Vă aducem la cunoștință că au fost publicate (la sediul primăriei și pe internet) planșele cadastrale realizate pe baza măsurătorilor efectuate pe tarlalele Drăganca, Horaiț, Peste Apă, Lunca Mihalcea.
Deoarece încă există parcele pentru care nu se cunoaște proprietarul, invităm pe toți cei care dețin în mod legal teren în zonele menționate să se prezinte cât mai urgent la primărie, cu acte doveditoare.
Termen limită: 3 august 2021.

Harta online este disponibilă la adresa:
https://qgiscloud.com/qSV…/SectoareMilisauti_iunie2021_P1/