Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral și scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a pajiștilor permanente aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi 2016-2025

Untitled43