D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului local al oraşului Milişăuţi, judeţul Suceava, în şedinţă extraordinară