DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al orasului Milisauti, Judetul Suceava, in sedinta ordinara

screenshot-domain date time 3