DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al orasului Milisauti, in sedinta extraordinata, convocata in data de 8 ianuarie 2018, ora 15