DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al orasului Milisauti , judetul Suceava in sedinta ordinara