PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedintei ordinare a consiliului local convocata pentru data de 12.08.2019

Se aduce la cunoștință publică convocarea Consiliului local al orașului Milișăuți în ședință ordinară la data de 12 august 2019 ora 9, în sala de ședințe a primăriei.
Proiectul ordinii de zi este disponibil aici.