DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al orasului Milisauti, judetul Suceava in sedinta ordinara pentru ziua de joi 26 septembrie 2019, ora 9

Se aduce la cunoștință publică convocarea Consiliului local al orașului Milișăuți în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019 ora 9, la Casa de cultură Milișăuți.
Proiectul ordinii de zi este disponibil aici.