HOTARARE privind organizarea si desfasurarea referendumului local pentru consultarea populatiei cu privire la revenirea orasului Milisauti la statutul de comuna