HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local, a contului anual de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii precum si a situatiilor financiare pentru anul 2018