HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31 martie 2019